Select Page

Junta dels Falcons de Vilanova i la Geltrú

PRESIDENT :             Sergi Pérez 

VICEPRESIDENT :     Cristina Cruz   

SECRETARIA :            Olga Gómez

TRESORER  :               Iván Oltra

CAP DE COLLA  :      Cristina Garduño

SOCIAL   :                   Carmina Arco

CANALLA :                 Jordi Ripoll

MATERIAL :               Isabel de Dios

COMUNICACIÓ :       Laura Ejarque

RELACIONS PÚBLIQUES:   Albert Lorente

 

SOTSCAPDE:     David Ruiz

EQUIP TÉCNIC: Clara Almirall, Xavi Martorell

TÈCNIC CANALLA: Jordi Roca

NOUS MEMBRES: Kamal Chohabi

EQUIP SOCIAL: Neus de los Reyes, José Ruiz, Conrad Guallar, Judith Ferrado, Iván Cambra, Llarina Pérez.

EQUIP DE LA CANALLA: David García, Joan, Mireia Almirall, Cristina Ruiz,  Judith Ferrer

EQUIP MATERIAL: Valeria Flores, Mª Jose Bajineta

EQUIP RRHH: Anna Palou,  Ingrid Magnusson, Pau Sala, Sergi Pérez

Pots  consultar aquí els nostres estatuts i el nostre estat de comptes

 

ESTATUTS

 

TRESORERIA 2017