Select Page

T'agradaria fer Falcons?

T’agradaria forma part dels Falcons de Vilanova i la Geltrú? És tan fàcil com venir qualsevol dia d’assaig a la Peixateria Vella ( C/ Unió 5 ) amb camisa i pantalons. La faixa, per començar, te la deixarem nosaltres.

Proves i … si t’agrada i vols, ja seràs Falcó!

El següent pas serà descarregar-te aquesta documentació i portar-la degudament emplenada i signada qualsevol altre dia a l’assaig

DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR:

Fotocòpia del DNI.

Fotocòpia de la tarja sanitària.

Fitxa d’inscripció:  Document 1 

Autorització drets d’imatge:  Document 2 Majors d’etat     i    Document 3 menor d’etat

Autorització de desplaçament:  Document 4  només l’han de presentar els menors d’edat un cop l’any.

Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual*.  La colla sol·licitarà un cop l’any i de forma col·lectiva, el certificat de delictes de Naturalesa Sexual de tots els membres majors d’edat de la colla així com de l’equip de junta.

*Què és el Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual i perquè és demana?

Es un certificat que permet acreditar la manca de delictes de naturalesa sexual o, si escau, l’existència dels mateixos. Els certificats emesos pel Registre Central de Delinqüents Sexuals informen de les condemnes fermes dictades pels òrgans judicials que consten anotades en el Registre en la data en què aquests s’expedeixen. Per tant, la informació que proporcionen es limita a certificar la informació que hi ha en la data en què s’emeten.

La Llei Orgànica 1/1996Aquest enllaç s’obre en una nova pantalla, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015Aquest enllaç s’obre en una nova pantalla i la Llei 45/2015Aquest enllaç s’obre en una nova pantalla, de voluntariat estableixen l’obligació que s’aportin certificats negatius del Registre Central de Delinqüents Sexuals per a tots els professionals i voluntaris que treballen en contacte habitual amb menors.

Col·labora amb el Falcons de Vilanova. Fes-te’n soci:

T’agraden els falcons i vols continuar veient com alcem el vol però t’estimes més gaudir de l’espectacle tocant dempeus a terra? Ajudans a  tocar el cel fen-te Soci Protector